Outplacement/werk naar werk traject

Bij outplacement wordt je gedwongen om uit te zien naar een andere werkkring. Dit kan zijn door een re-organisatie, verstoorde arbeidsverhoudingen of disfunctioneren.

Best lastig als het niet jouw keuze is om van baan te veranderen maar dat je als het ware gedwongen wordt door omstandigheden.

Bij outplacement besteden we eerst aandacht aan het versterken van je zelfvertrouwen en het bewust afscheid nemen van je oude werk. Het is belangrijk ruimte eerst afscheid te nemen van het oude alvorens ruimte te maken voor het nieuwe. Daarnaast is het belangrijk weer het heft in handen te nemen en zelf nieuwe keuzes te maken.

Vervolgens starten we een loopbaanonderzoek (zie beschrijving loopbaancoaching)

Ook wordt er aandacht besteed aan netwerken, solliciteren en presenteren

Presenteren in de breedste zin van het woord, dus hoe presenteer jij jezelf op de arbeidsmarkt, in een gesprek, in je cv en op LinkedIn

Desgewenst vindt een nazorg traject plaats, dit betekent dat je coaching krijgt bij de start in een nieuwe functie

Outplacement kan onderdeel uitmaken van een vaststellingsovereenkomst.

 

Wat heel goed werkte was dat we in het begin van traject ruim aandacht hebben besteed aan het goed afscheid nemen van en het loslaten van al het oude.  Daarna ervaarde ik letterlijk de ruimte om te kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Erika krijgt het voor elkaar om op een respectvolle, creatieve , open en veilige manier naar boven te halen waar ik warm voor loop en waar ik goed in ben.  Met plezier, en soms ook met verdriet,  heb ik gewerkt tijdens haar zeer originele en uitdagende werkvormen.  Deze spraken mij heel erg aan en hebben er zeker aan bijgedragen dat ik meer zicht kreeg op mijn drijfveren en ontwikkelpunten.

Het resultaat van het zeer gevarieerde inspiratie- traject  is dat ik weer de regie pak over mijn verdere toekomst en dat ik goed zicht heb gekregen op mijn zelfbeeld en mijn  eigen functioneren.  Mieke