Brinkman Coaching

Brinkman Coaching

Aanbod voor organisaties

Voor organisaties bied ik begeleiding voor zowel individuele als groepen medewerkers.Medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie. Als medewerkers niet goed op hun plek zitten of niet goed functioneren gaat dit ten koste van de kwaliteit en effectiviteit van een organisatie. Om nog maar niet te spreken over kosten die ziekteverzuim met zich meebrengt.

Brinkman Coaching levert diensten voor de individuele medewerker: coaching, loopbaanbegeleiding en reintegratie en voor teams en groepen medewerkers: vitaliteitsworkshops, loopbaantraining en teamcoaching. Teamcoaching of het aanbieden van een loopbaantraining draagt bij aan een betere samenwerking en het vitaliseren van medewerkers. (Team)coaching en (loopbaan) training is afgestemd op de specifieke vraag van de organisatie en de medewerkers, en vindt plaats op locatie.

Coaching van individuele medewerkers kan zinvol zijn in geval van ziekte, functioneringsproblemen, communicatieproblemen, niet op de goede werkplek zitten, behoefte hebben aan bezinning op de loopbaan of bij reorganisatie.Ook het vitaal houden van oudere medewerkers is een zeer actueel vraagstuk in deze tijd waar mensen steeds langer moeten werken en de pensioengerechtigde leeftijd omhooggaat.

Samenwerking
Ik werk samen met ervaren professionals op het gebied van HRM, loopbaanadvisering, coaching, training en therapie. Hierdoor is het mogelijk meerdere diensten aan te bieden en cliënten en organisaties maximaal te ondersteunen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erika Brinkman.

© Erika Brinkman - Brinkman Coaching Nijmegen| Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 06-04-2016 .