Brinkman Coaching

Brinkman Coaching

Re-integratie 1e en 2e spoor 

re-integratie spoor 1 spoor 2 IROEen re-integratietraject is bedoeld voor mensen die door ziekte uit het arbeidsproces zijn geraakt en weer terug willen keren naar hun huidige functie. Bij reïntegratie 1e spoor wordt coaching ingezet op herstel, er wordt in overleg met cliënt en organisatie een plan van aanpak gemaakt.

Als reïntegratie op de huidige werkplek (1e spoor) niet mogelijk is kan een  reïntegratie 2e spoor traject worden ingezet .Een 2e spoor traject kent de volgende fases: intake en trajectplan, loopbaanoriëntatie, arbeidsmarktverkenning, begeleiding en nazorg. Groepscoaching kan ingezet worden binnen een reïntegratietraject.

Bij re-integratietrajecten werk ik samen met professionals met specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van re-integratie zoals CS Works, 50+ carriere en Mannie Slagman.
 

© Erika Brinkman - Brinkman Coaching Nijmegen| Met gebouwd door: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 18-04-2016 .